นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65"

Event Details

นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65"

Time: October 5, 2019 to October 27, 2019
Location: The Art Centre Silpakorn University
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.art-centre.su.ac.th
Phone: 02 849 7522
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 7, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย และจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 65 เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ โดยการส่งผลงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม เข้าประกวดโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน และนำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมอย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

ในครั้งนี้มีศิลปินไทยส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 173 คน รวมผลงานทั้งสิ้น 229 ชิ้น จากผลการคัดเลือกและตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ ปรากฏว่ามีผลงานศิลปกรรมได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล และผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 52 ชิ้น โดยผลงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 5 – 27 ตุลาคม ..2562 เปิดให้เข้าชมระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 . ทุกวันพุธ-อาทิตย์ (เว้นวันจันทร์และวันอังคาร)  หลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดง สถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไป

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นาย จิรายุ อิศรางกูร อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65

ซึ่งจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม .. 2562 เวลา 14.00 .

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวบุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าชมได้หลังเสร็จสิ้นพิธี ตั้งแต่เวลา 16.00 – 18.00 .

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 7, 2019 at 5:20am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 7, 2019 at 5:20am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 7, 2019 at 5:19am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on October 7, 2019 at 5:19am

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service