สถาปนิกทักษิณ 55 "ตั้งหลัก"

Event Details

สถาปนิกทักษิณ 55 "ตั้งหลัก"

Time: January 27, 2012 to January 29, 2012
Location: ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
City/Town: Hardyai
Website or Map: https://www.facebook.com/page…
Event Type: architecture, exhibition, seminar, design
Latest Activity: Jan 24, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการก่อสร้าง การแสดงผลิตภัณฑ์ด้านสถาปัตยกรรม กิจกรรมสัมมนาวิชาชีพในหัวข้อที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านการก่อสร้าง รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดแสดงผลงานเชิงวิชาการ ผลงานทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม การประกวดการออกแบบสถาปัตยกรรมในระดับนักศึกษาหลากสถาบัน และการแนะแนวทางการศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมสำหรับนักศึกษา โดยสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

กำหนดการงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : Facebook – งานสถาปนิกทักษิณ’55

ที่มา: TCDCCONNECT

Comment Wall

Comment

RSVP for สถาปนิกทักษิณ 55 "ตั้งหลัก" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service