ถาปัดการละคอน 54 เสนอ “แฟรงเกนสไตน์ คืนชีพอสูรกาย ความตาย ความรัก” (Frankenstein)

Event Details

ถาปัดการละคอน 54 เสนอ “แฟรงเกนสไตน์ คืนชีพอสูรกาย ความตาย ความรัก” (Frankenstein)

Time: May 6, 2011 to May 15, 2011
Event Type: performance
Latest Activity: May 4, 2011

Back to Event Details

Guest Lists

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service