นิทรรศการ "5 Question Forms"

Event Details

นิทรรศการ "5 Question Forms"

Time: February 4, 2015 to February 28, 2015
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Feb 16, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ 5 Question Forms
นิทรรศการของคณาจารย์ภาควิชาประติมากรรม คณะศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 5 ท่าน ประกอบด้วย รศ. ฉายณภา เลปาจารย์ อาจารย์จีระชน บุญมาก อาจารย์นที ทับทิมทอง อาจารย์วิสุทธิ์ ยิ้มประเสริฐ อาจารย์สุวิทย์ มาประจวบ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง
โดยแต่ละท่านต่างมีผลงานในพื้นที่สาธารณะ การแสดงนิทรรศการ รางวัลเกียรติยศ รวมถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน ด้วยความหลากหลายอันลงตัวนี้ จึงรวมตัวนำเสนอนิทรรศการเพื่อนำเสนอแนวคิดและมุมมองสู่สังคมผ่านรูปทรงทางประติมากรรมใน 5 แนวทาง
เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2558
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการ 5 – 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลป์แห่งชาติ) ถนนเจ้าฟ้า
โดยจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "5 Question Forms" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service