นิทรรศการภาพถ่าย "แสงศิลป์ ถิ่นเรา" ครั้งที่ 5

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "แสงศิลป์ ถิ่นเรา" ครั้งที่ 5

Time: July 27, 2012 to August 29, 2012
Location: Walailak University
City/Town: Nakhonisthammarat,Thailand
Website or Map: http://www.wu.ac.th
Phone: 075 673 000
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Jul 13, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย


"แสงศิลป์ ถิ่นเรา" ครั้งที่ 5

ชุด "ความสุขบาดเลนส์"


27 ก.ค. - 29 ส.ค. 2555


เปิดนิทรรศการ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น.

ฌ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชมนิทรรศการภาพถ่ายมุมมองแห่งความสุขกว่า 100 ภาพ

พบกับสินค้าและเทคโนโลยีดิจิตอลมากมายภายในงาน

13.30 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ "ความสุขบาดเลนส์"


โดย คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "แสงศิลป์ ถิ่นเรา" ครั้งที่ 5 to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service