นิทรรศการ “4L & I” (Four Lines and In-betweens)

Event Details

นิทรรศการ “4L & I” (Four Lines and In-betweens)

Time: March 17, 2014 to March 28, 2014
Location: Silpakorn University
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://decorate.su.ac.th
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Mar 13, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการแสดงผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ

Ph.D. Program: Silpakorn University

ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “4L & I” (Four Lines and In-betweens)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “4L & I” (Four Lines and In-betweens) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service