นิทรรศการ “412 Time & Space”

Event Details

นิทรรศการ “412 Time & Space”

Time: September 1, 2012 to September 30, 2012
Location: Naresuan University
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 055 961 143
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Sep 25, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชมนิทรรศการ “412 Time & Space ” วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมในรายวิชา ความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะและการออกแบบ (Creative Thinking in Art and Design) ของนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ ๔ จำนวน ๑๒ คน ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อันเกิดจากการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ สร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นใหม่ ด้วยลีลาและจังหวะเฉพาะตัว เกิดเป็นผลงานศิลปะอันแตกต่าง หลากหลาย ให้ความรื่นรมย์ผสมแนวคิด และยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้รักงานศิลปะอีกด้วย


- การทำเครื่องปั้นดินเผารูปทรง ๑๒ ราศี ณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาปลาบู่ทอง บ้านทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

- การสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิคร่วมสมัยในแนวคิดอิสระ ด้วยเทคนิคกระบวนการแบบใหม่ ณ กลุ่มเครื่องเคลือบดินเผาโมทนา ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

- ผลงานศิลปะการออกแบบตามจินตนาการ ในหัวข้อนาฬิกา โดยใช้วัสดุง่าย ๆ ใกล้ตัว


ขอเชิญสัมผัสผลงานศิลปะฝีมือคนรุ่นใหม่ในนิทรรศการ “412 Time & Space ” ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดเดือนกันยายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๓

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “412 Time & Space” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service