เทศกาลบินข้ามลวดหนาม ตอน 4 "ชุมนุมซามูไร"

Event Details

เทศกาลบินข้ามลวดหนาม ตอน 4 "ชุมนุมซามูไร"

Time: March 29, 2012 to April 1, 2012
Location: CMU ART CENTER
City/Town: Chiangmai,Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org/
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition, performance
Latest Activity: Mar 17, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เทศกาลบินข้ามลวดหนาม

ตอน 4 "ชุมนุมซามูไร"

โดย มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน

ร่วมด้วย สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย, มูลนิธิหนังไทย, หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน), ไทยพีบีเอส และอนุกรรมการเพื่อสิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ 29-31 มีนาคม- 1 เมษายน 2555

ณ โรงละคร , ลานสนาม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เทศกาลครั้งที่สี่ "ชุมนุมซามูไร" ได้เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนคนรุ่นใหม่รวมถึงศิลปินท้องถิ่นในระดับกว้าง ภายใต้แนวคิดว่าว่า "ทุกคนสามารถเป็นซามูไร" ที่คือนักต่อสู้เพื่อคุณธรรมและความถูกต้อง โดยทางเหล่าศิลปินที่มาร่วมงานได้ใช้สื่อทางศิลปวัฒนธรรมอันได้แก่ภาพยนตร์ ดนตรี งานจิตรกรรม และการแสดงทางวัฒนธรรมเข้าเป็นอาวุธเข้าโรมรันกับความอยุติธรรม ความคิดเชิงแบ่งแยก และอคติทางชาติพันธุ์ ศาสนา เพศ โดยในงานจะเน้นด้านการฉายภาพยนตร์ และมีการแสดงดนตรี การแสดงวัฒนธรรม นิทรรศการภาพถ่าย ภาพวาด หัตถกรรมและอาหารชาติพันธ์ประกอบด้วย

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาลบินข้ามลวดหนาม ตอน 4 "ชุมนุมซามูไร" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service