นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 4 "โกดัง คลังคิดสร้างสรรค์"

Event Details

นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 4 "โกดัง คลังคิดสร้างสรรค์"

Time: February 5, 2012 to February 9, 2012
Location: Crystal Design Center
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.crystaldesigncente…
Phone: 02 101 5999
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Feb 2, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาทิเช่น งานออกแบบอัตลักษณ์ งานออกแบบสิ่งพิมพ์ งานออกแบบสื่อมัลติมีเดีย งานออกแบบนิทรรศการ เป็นต้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 4 "โกดัง คลังคิดสร้างสรรค์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service