นิทรรศการ "3D THESIS : ART THESIS EXHIBITION 2017"

Event Details

นิทรรศการ "3D THESIS : ART THESIS EXHIBITION 2017"

Time: July 11, 2017 to July 23, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 17, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ 3D THESIS : ART THESIS EXHIBITION 2017
วันที่ : 11 กรกฎาคม - 23 กรกฎาคม 2560
สถานที่: โถง ชั้น L
โดย ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "3D THESIS : ART THESIS EXHIBITION 2017" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service