นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 36”

Event Details

นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 36”

Time: August 7, 2014 to September 23, 2014
Location: The Queen’s Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 02 281 5360-1
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 14, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 36”

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรม บัวหลวงครั้งที่ 36

ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

จัดแสดงผลงานที่ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงและผลงานที่ได้รับ

การคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนทั้งสิ้น 62

ภาพ จากผลงานที่ส่งเข้าประกวด 188 ภาพ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม -

23 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ

การประกวดจิตรกรรมบัวหลวงของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

ยังคงดําเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 นี้ จัดประกวดเป็นครั้งที่

36 แล้ว เป็นเวทีที่แบ่งประเภทในการประกวดชัดเจนมาโดยตลอด คือ

จิตรกรรมประเพณีไทย แนวประเพณีไทย และ จิตรกรรมร่วมสมัย

นับเป็นหนึ่งในรางวัลการประกวดงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมานานถึงมาตรฐ

านของทั้งคณะกรรมการผู้ตัดสิน และศิลปินผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี

ทําให้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจํานวนมากทุกปี

สําหรับปีนี้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินให้รางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 31

พฤษภาคม 2557 มีผู้สนใจส่งผลงานจิตรกรรมทั้ง 3 ประเภทเข้าประกวดในปีนี้ 129 ราย รวมจํานวน 188

ภาพ โดยมีรายละเอียดผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะ ณ ประเทศสเปน

ผลงานชื่อ “บ้านนาพึง” ของ นายอิทธิพล พัฒรชนม์

รางวัลที่2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

ผลงานชื่อ “ร่องรอย ความงาม และความเคลื่อนไหวในวิถีชาวประมง” ของ นางสาวสุจิตรา พาหุการณ์

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

ผลงานชื่อ “มงคล สัญญะ” ของ นางสาวอัจฉราภรณ์ กล่ําเกลื่อน

จิตรกรรมไทยแนวประเพณี

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะ ณ ประเทศสเปน

ผลงานชื่อ “นิราศปลาเสือ” ของ นายชัยรัตน์ มงคลณัฏ

รางวัลที่2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

ผลงานชื่อ “Time” ของ นางสาวปานพรรณ ยอดมณี

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

ผลงานชื่อ “มารผจญ 1” ของ นายเนติ พิเคราะห์

จิตรกรรมไทยร่วมสมัย

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะ ณ ประเทศสเปน

ผลงานชื่อ “บรรพบุรุษรําลึก” ของ นางสาวธิติพรหม อ่อนเปี่ยม

รางวัลที่2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

ผลงานชื่อ “จิตรกรรมชั้นวางกระบวนจีน 1” ของนางสาวสุพิมพ์ วรทัต

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

ผลงานชื่อ “กุกฬนรก” ของ นายกิตติศักดิ์ เทพเกาะ

สําหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 9 ภาพ และผลงานที่ผ่านการคัดเลือกร่วมแสดงจํานวน 53 ภาพ

รวมทั้งสิ้น 62 ภาพ จะนํามาจัดแสดงในนิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 36" ณ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดําเนินกลาง เปิดให้เข้าชมทุกวัน

(ยกเว้นวันพุธ) ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 23กันยายน 2557

และจะนําผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการสัญจร ณ หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน ในเดือนตุลาคม 2557

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โทร.02-281-5360-1

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 36” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 14, 2014 at 9:09am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service