นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35"

Event Details

นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35"

Time: January 9, 2019 to January 31, 2019
Location: Kku Culture Center
City/Town: Khon Kaen
Website or Map: http://cac.kku.ac.th
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 9, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชม “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35” จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2562 เปิดให้บริการ 10.00 – 19.00 น. ทุกวัน

สำหรับพิธีเปิด “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35” มีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 17.00 น.

กำหนดการพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 35
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.
ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรม(ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16.30 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ
17.00 น. พิธีเปิดงานนิทรรศการ
– พิธีกรกล่าวทักทายกับแขกผู้มีเกียรติ
– ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับ
– (อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์) ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กล่าวรายงาน โครงการและความร่วมมือ
– (รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มข.)
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
– ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบของที่ระลึก แก่ประธานในพิธี
– ประธานตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ และเข้าชมงานภายในห้องแสดงงาน

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 เป็นเวทีที่กระตุ้นให้เยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถ ฝึกฝนทักษะ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ส่งเสริมให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปกรรมร่วมสมัย พร้อมทั้งพัฒนาฝีมือด้านศิลปะให้กับเยาวชน ก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินระดับชาติในอนาคต ซึ่งการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลป์รุ่นเยาว์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2527 และจัดต่อเนื่องถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 35 จากผลงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัล ซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์โดยศิลปินรุ่นเยาว์ล้วนเต็มไปด้วยจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ที่มีความคิดและเทคนิคที่อิสระ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม และทัศนศิลป์ประเภทอื่น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service