นิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 35"

Event Details

นิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 35"

Time: August 8, 2013 to September 24, 2013
Location: The Queen's Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.queengallery.org
Phone: 02 281 5360
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Jul 31, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

การประกวดจิตรกรรมบัวหลวงของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้เป็นปี ที่ 35 แล้วนั้น ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินให้รางวัลเป็นที่เรียบร้อย

มีผู้สนใจส่งผลงานจิตรกรรมทั้ง 3 ประเภทเข้าประกวดในปีนี้ 142 ราย รวมจำนวน 220 ภาพ โดยนำผลงานที่ได้รับรางวัล และผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมแสดง รวมจำนวนทั้งสิ้น 88 ภาพ มาจัดนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 35 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ นับเป็นองค์กรหนึ่งที่ริเริ่มส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินไทยรุ่นต่างๆ ให้มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขางานจิตรกรรมที่มีคุณภาพมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังเช่นการจัดเวทีการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ซึ่งจัดมายาวนานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 35 แบ่งการประกวดผลงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย โดยได้รับเกียรติจากศิลปินบรมครูของวงการศิลปะไทยมาร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรผลงานคุณภาพอย่างเข้มข้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 35" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service