นิทรรศการ "เบ็ดเตล็ด ด345อ" (Piecemeal345)

Event Details

นิทรรศการ "เบ็ดเตล็ด ด345อ" (Piecemeal345)

Time: December 22, 2012 to January 4, 2013
Location: Gallery Seescape
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://seescapechiangmai.blog…
Phone: 086 114 2845
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Dec 26, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


เบ็ดเตล็ด ด345อ | Piecemeal345

โครงงานศิลปะสื่อในความร่วมมือระหว่าง เด็ด จงมั่นคง และ อธิคม มุกดาประกร


media art project in collaboration of ded chongmankong & atikom mukdaprakorn


ข้อขัดแย้งในเสรีภาพ ยังประดักประเดิดอยู่ในนามอ้าง สำหรับตราจองในทุกสิ่ง เบ็ดเตล็ดที่ไม่เคยเสร็จสิ้นในคำนิยาม เพียงกองรวมสิ่งที่ไม่อาจสมอ้างเข้าพวกกับใคร แต่...แค่นี้ก็ดี... "เยอะเหมือนกันนะเนี่ย"


22 ธันวาคม 2555 - 4 ธันวาคม 2556

22 December 2012 - 4 January 2013

@ Gallery Seescape นิมมานเหมินทร์ ซอย17 เชียงใหม่

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เบ็ดเตล็ด ด345อ" (Piecemeal345) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service