นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31 ประจําปี 2557"

Event Details

นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31 ประจําปี 2557"

Time: November 11, 2014 to November 30, 2014
Location: CMUartcenter Chiangmai
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/CMUar…
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Oct 13, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31 ประจําปี 2557

การแสดงผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย

รุ่นเยาว์ครั้งที่ 30 จัดดําเนินการ โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีเปิดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31 ประจําปี 2557" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service