นิทรรศการ "ผลงานสร้างสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555"

Event Details

นิทรรศการ "ผลงานสร้างสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555"

Time: June 8, 2012 to June 28, 2012
Location: Chiangmai university art center
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 10, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์และผลงานทางวิชาการ

ผลงานของนักศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุปัน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555


ในระหว่างวันที่ 8-28 มิถุนายน 2555

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเปิดงานนิทรรศการวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 18.00 น.


การจัดนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ เป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ให้มีโอกาสพัฒนางาน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและผลงานทางวิชาการอื่นๆ และเป็นการเผยแพร่ผลงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิชาการด้านศิลปะแก่นักศึกษาและผู้สนใจ

ซึ่งการจัดแสดงผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมฉลองครบรอบ30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ ในการนี้ได้เชิญคณาจารย์ของคณะวิจิตรศิลป์ และคณาจารย์อาวุโส ศิลปินอิสระ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมแสดงผลงานExhibition of Art and Research Works by Staff Members and students

On the occasion of the Celebration 30th Anniversary of the Faculty of Fine Arts, Chiangmai University 2012


8-28 June 2012

At Chiangmai university art center

Opening Reception on 8 June 2012 at 06.00 pm.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ผลงานสร้างสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service