งาน "รําลึก 30 ปีสืบ นาคะเสถียร"

Event Details

งาน "รําลึก 30 ปีสืบ นาคะเสถียร"

Time: September 4, 2020 to September 6, 2020
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 2, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญร่วมงาน รําลึก 30 ปีสืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
.
ปัจจุบัน มูลนิธิสืบฯ ยังคงบทบาทการทำงานเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรสาธารณะของไทยที่ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าที่สำคัญ โดยการจัดการฐานความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบการตัดสินใจ พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยงานสื่อสารที่ทันสมัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ในวิกฤตการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของสิ่งมีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก รวมถึงการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้พิทักษ์ป่า และพัฒนาการจัดการผืนป่าตะวันตกสู่การเสนอเป็นมรดกโลก
.
และในวาระครบรอบ 30 ปี การจากไปของ คุณสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงจัดทำโครงการรำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร เพื่อทบทวนและนำเสนอผลงานตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

Comment Wall

Comment

RSVP for งาน "รําลึก 30 ปีสืบ นาคะเสถียร" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service