นิทรรศการ "โลกแห่งดุลยภาพ 3 The Harmonized III"

Event Details

นิทรรศการ "โลกแห่งดุลยภาพ 3 The Harmonized III"

Time: April 4, 2013 to April 28, 2013
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/TheN…
Phone: 02 281 2224, 02 282 0637, 02 282 2639-40
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 30, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โลกแห่งดุลยภาพ 3 The Harmonized III

จิตรกรรม/ 20 ชิ้น


พิธีเปิด วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น.

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

(เปิดร่วมกับนิทรรศการ จินตามยปัญญาแห่งนามธรรม)

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4 - 28 เมษายน 2556


ศิลปิน

นายณัฐเลิศ สุภัทร์อกนิษฐ์


แนวคิด

ทุกชีวิตบนผืนโลกเคยดำรงอยู่อย่างอิสระ ดำเนินชีวิตไปตามความเหมาะสมจำเป็นของแต่ละเผ่าพันธุ์ ความขัดแย้งต่อกันย่อมมีน้อย แต่เมื่อกาลเวลาผ่านมายาวนาน ปริมาณของชีวิตมีมากขึ้น การที่ต้องแย่งชิงเพื่อความอยู่รอดก็เห็นได้ชัดขึ้นและนับวันจะทวีความรุนแรงเข้มข้นตามแต่ภูมิปัญญาแห่งตน โลกขาดดุลยภาพอย่างรุนแรง เกิดสภาวะที่แตกต่างจากที่เคยมีมา

มนุษย์รู้ดีถึงสิ่งที่กำลังเป็นไป

หลายหน่วยงาน หลายองค์กรช่วยกันรณรงค์หาวิธีดึงธรรมชาติกลับคืนมา

จริงอยู่ไม่อาจเป็นไปได้ที่ความเจริญก้าวหน้าจะมาหยุดนิ่ง

เพียงหวังว่าเราจะเดินไปด้วยกัน ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พึ่งพากัน สร้างดุลยภาพต่อกัน เพื่ออนาคตที่ผาสุกแห่งมวลมนุษย์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "โลกแห่งดุลยภาพ 3 The Harmonized III" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service