นิทรรศการ "ศิลปกรรม กลุ่ม ฬ ครั้งที่ 3 "(The 3rd ฬ Group Art Exhibition)

Event Details

นิทรรศการ "ศิลปกรรม กลุ่ม ฬ ครั้งที่ 3 "(The 3rd ฬ Group Art Exhibition)

Time: June 10, 2011 to June 26, 2011
Location: Jamjuree Art Gallery
Street: Chulalongkorn University, Phayathai Road, Pathumwan.
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.jamjureeartgallery…
Phone: 02 218 1709
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 4, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

*English please scroll down*

การสร้างสรรค์ทางศิลปะจนเกิดเป็นผลงานศิลปกรรม ย่อมผ่านกระบวนการและปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ในงานศิลปกรรมชิ้นนั้นๆ การค้นหาแนวทาง แนวความคิด และลักษณะเฉพาะของตน รวมไปถึงการนำเสนอผลงานต่อสาธารณะชน จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปกรรม มิควรมองข้ามไป โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของ “กลุ่ม ฬ” นั้น เริ่มต้นขึ้นจากการเล็งเห็น ความสำคัญของกระบวนการดังกล่าว จึงนำเสนอสิ่งที่สืบเนื่องจากประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละบุคคล โดยสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาจาก ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน ในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันแสดงผลงานในนาม ”กลุ่ม ฬ” เป็นครั้งที่3 ผู้ร่วมแสดงผลงานจะได้นำเสนอผลงานศิลปกรรม ทั้งประเภท จิตรกรรม และศิลปะสื่อผสม ในรูปแบบและวิธีการเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล โดยมุ่งหวังที่จะสื่อสารเรื่องราว และนำเสนอแนวความคิดของศิลปินต่อผู้คนในสังคมโดยทั่วไป 

นิทรรศการ ศิลปกรรม “กลุ่ม ฬ” ครั้งที่ 3 [The 3rd “ฬ Group” Art Exhibition]
ศิลปิน วรพจน์ ศรีธิมากุล [ Worapot Srithimakul ] 
กิติศักดิ์ ปุณโณทก [ Kitisak Poonnotok ]
คฑาวุธ พลทรัพย์ [ Kathawut Pollasup ]
มีนะเมษฐ์ ศิริสุข [ Meenamett Sirisuk ] 
อดิวิศว์ อังศธรรมรัตน์ [ Adiwit Ansathammarat ]
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง 10 - 26 มิถุนายน 2554
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ3-4

The art exhibition of " ฬ group " started from a group of friends who used to study together since graduate school from the faculty of fine and applied art at Chulalongkorn University. However, we are strongly believe in the importance of art and how much art can improve people creativity also imagination. This is the 3rd exhibition from " ฬ group " each artist creates their work from their own imagination and experience in various form of painting and mixed media.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลปกรรม กลุ่ม ฬ ครั้งที่ 3 "(The 3rd ฬ Group Art Exhibition) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service