นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 "บ้านเรา" (My Homeland)

Event Details

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 "บ้านเรา" (My Homeland)

Time: April 9, 2014 to May 25, 2014
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 23, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


"บ้านเรา"

ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3

โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน– 25 พฤษภาคม 2557

ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดแสดงผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงงาน จากการประกวด ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “My Homeland: บ้านเรา” เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินและผู้สร้างสรรค์งานศิลปะสามารถนำเสนอ ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสมในรูปแบบเหมือนจริงได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ภายใต้แรงบันดาลใจและแนวความคิดเกี่ยวกับความภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดของตนเองได้อย่างเสรี


"MY HOMELAND"

The art exhibition “The 3rd White Elephant Art Award

By Thai Beverage Public Company Limited


The exhibition will be on view during April 9 – May 25, 2014

At Bangkok Art and Culture Centre (9th floor)


The art exhibition “The 3rd White Elephant Art Award” by Thai Beverage Public Company Limited exhibits winning and selected artworks from the contestants participating in the art award. The 3rd White Elephant Art Award present artists the opportunity to submit realistic paintings, sculptures, printmaking and mixed media artworks without restriction of techniques or medium on the topic of “My Homeland”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 "บ้านเรา" (My Homeland) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service