นิทรรศการ “ทศวรรษที่ 3 จิตรกรรมบัวหลวง”

Event Details

นิทรรศการ “ทศวรรษที่ 3 จิตรกรรมบัวหลวง”

Time: February 7, 2012 to March 27, 2012
Location: The Queen's Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 02 281 5360-1
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Feb 7, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

มูลนิธิธนาคารกรุงเทพร่วมกับหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการประมวลผลงานย้อนหลังการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง “ทศวรรษที่ 3 จิตรกรรมบัวหลวง” โดยในครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานของศิลปินที่ได้รับรางวัลจากการประกวดตั้งแต่ครั้งที่ 21 – 30 (พ.ศ.2540-2551)


ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2555 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.30 น.


มูลนิธิธนาคารกรุงเทพได้จัดการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี จึงมีความคิดที่จะนำผลงานที่เคยได้รับรางวัลจิตรกรรมบัวหลวงตั้งแต่ครั้งแรกกลับมาแสดงควบคู่กับผลงานใหม่ของศิลปินท่านเดิม เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางฝีมือและเทคนิคของศิลปิน โดยแบ่งการจัดนิทรรศการเป็น 3 ช่วงทศวรรษ ซึ่งนิทรรศการทศวรรษที่ 1 ได้จัดเมื่อปี พ.ศ. 2551 ทศวรรษที่ 2 จัดในปี พ.ศ. 2553


และล่าสุดในปี 2555 นี้ นิทรรศการทศวรรษที่ 3 จิตรกรรมบัวหลวง จะเป็นการนำผลงานของศิลปิน 68 ท่าน ที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 21 – ครั้งที่ 30 ในช่วง พ.ศ.2540– 2551 จัดแสดงคู่ผลงานใหม่ที่เหล่าศิลปินคัดสรรด้วยตนเอง รวมจำนวนทั้งสิ้น 142 ชิ้น


การนำผลงานชิ้นสำคัญที่เคยได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ได้แก่ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย กลับมาจัดแสดงอีกครั้ง นอกจากเพื่อเป็นการเชิดชูศิลปินบัวหลวงที่มีฝีมือที่โดดเด่นทางศิลปะแล้ว ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดยุคก่อนหน้าของการสร้างสรรค์ผลงาน อันนำมาสู่พัฒนาการที่ก้าวหน้าทั้งในแง่เทคนิคกระบวนการและแนวความคิดของศิลปินเหล่านั้น ด้วยผลงานชุดปัจจุบันควบคู่กันไป ซึ่งจะทำให้ผู้ชมเข้าใจในวิวัฒนาการของผลงานแต่ละศิลปินมากยิ่งขึ้น


ผู้สนใจศิลปะสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดทั้ง 4 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์–27 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา10.00-19.00น. ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ทศวรรษที่ 3 จิตรกรรมบัวหลวง” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Might attend (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service