นิทรรศการ "ผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 3” (2nd Bangkok Creative Exhibition)

Event Details

นิทรรศการ "ผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 3” (2nd Bangkok Creative Exhibition)

Time: May 31, 2014 to July 5, 2014
Location: Bangkok University Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/bangk…
Phone: 02 350 3626
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: May 12, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

“นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 3” (2nd Bangkok Creative Exhibition) ร่วมกับ หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ อันเป็นผลงานทางวิชาการจากสาขาศิลปะและการออกแบบ จากอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อสื่อองค์ความรู้ต่อสาธารณชนด้วยตัวผลงานสร้างสรรค์ที่ผลิตผ่านความคิดสร้างสรรค์โดยตรงอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งแตกต่างไปจากเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยที่ถูกจัดขึ้นในหลากหลายเวทีในปัจจุบัน


Bangkok University Creativity Center (BUCC) and the Bangkok University Gallery (BUG) will organize “The 3rd Bangkok Creative Exhibition” in cooperation with g23 Gallery at the Art Center of Thailand, Srinakharinwirot University and the Art Center at Center of Academic Resources, Chulalongkorn University, to create a space for the showcase of creative academic works in art and design from various universities, hoping to deliver knowledge directly to the public through concrete creative objects, unlike other research presentations and academic conferences commonly found in today’s academic world.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 3” (2nd Bangkok Creative Exhibition) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service