นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สีแสงแสดงชีวิต” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Event Details

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สีแสงแสดงชีวิต” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Time: December 10, 2010 to February 6, 2011
Location: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, photography, exhibition
Latest Activity: Feb 19, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สีแสงแสดงชีวิต” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ จำนวน 165 ภาพ ที่ได้ทรงบันทึกไว้ในช่วงปี 2553 ตามแนวคิดหลักในการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการถ่ายภาพ โดยแสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติ แบบสบาย สบาย ไร้ข้อจำกัด เพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์ส่วนพระองค์ ผ่านบรรยากาศ ผู้คนที่ทรงพบเห็น พืช และสัตว์ต่างๆ ในอิริยาบทที่บ่งบอกถึงอารมณ์ที่ต่างกัน โดยแบ่งเป็น 8 หมวดหมู่ ได้แก่
• ทิวทัศน์ Landscape 22 ภาพ
• ผู้คน People 20 ภาพ
• แห่งหน Places 21 ภาพ
• เรื่องราว Happenings 20 ภาพ
• ศรัทธา Religious 16 ภาพ
• สิงสาราสัตว์ Nature & Animals 26 ภาพ
• ขำขำ Humor 10 ภาพ
• มุมมอง Abstract 30 ภาพ

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เริ่มตั้งแต่ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “แสงคือสี สีคือแสง” ในปี 2550, นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง” ในปี 2551, นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” ในปี 2552 และในปี 2553 นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อจัดนิทรรศการ “สี แสง แสดงชีวิต”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สีแสงแสดงชีวิต” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (5)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service