นิทรรศการ “ พู่กันเก่า’ 53 ”

Event Details

นิทรรศการ “ พู่กันเก่า’ 53 ”

Time: November 18, 2010 to November 28, 2010
Location: หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 19, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionแนวความคิด
พวกเราคือ เหล่าลูกศิษย์ของอาจารย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้โชคดีที่ได้ร่ำเรียนวิชาศิลปะ จากอาจารย์ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จึงมีความผูกพันและรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์อย่างลึกซึ้ง ศิษย์บางท่านได้ดำรงชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องและประสบความ สำเร็จมีชื่อเสียง อีกจำนวนมากต้องยึดอาชีพอื่น ในหน้าที่การงานที่แตกต่างกันตามโอกาสและจังหวะของชีวิตจะอำนวย ซึ่งทุกคนได้นำหลักการในโครงสร้างของการเรียนศิลปะที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ เข้าไปสอดแทรกกับการทำงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น สิ่งเหล่านั้นยังได้แอบแฝงอยู่ในจิตวิญญาณตลอดมา

ดังนั้นเมื่อถึงวัย ที่หน้าที่และภารกิจได้จบสิ้นลงตามวาระของกฎเกณฑ์ ศิษย์เหล่านี้ของอาจารย์จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม “พู่กันเก่า” โดยมีจุดประสงค์ให้กลับมาสร้างสรรค์งานศิลปะ ตามที่ได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์และจัดนิทรรศการในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อเป็นการผลักดันให้ลูกศิษย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรรุ่นต่อมาได้ถือเป็น แบบอย่าง นอกจากนั้นยังเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณ ที่อาจารย์ได้สร้างคุณูประการให้ไว้กับวงการศึกษาศิลปร่วมสมัยของประเทศไทย

อาจารย์ เคยกล่าวเตือนสติพวกเราจนชินหูเสมอว่า “ฉันจะมีความสุขเป็นอย่างมาก เมื่อได้เห็นลูกศิษย์ฉันขยันทำงานศิลปะ” ซึ่งลูกศิษย์กลุ่มนี้ก็มิเคยลืม และหาโอกาสที่จะตอบสนองตามปณิธานของอาจารย์เสมอมา นิทรรศการจิตรกรรมของกลุ่ม พู่กันเก่า’ ๕๓ ครั้งนี้ จึงถือเป็นการตอบแทนพระคุณที่อาจารย์ได้เมตตาสั่งสอนศิลปะวิทยาการให้แก่พวก เรามาด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละอย่างล้นเหลือ

ศิษย์จึงขอกราบกรานอาจารย์ที่เคารพรัก ด้วยงานศิลปะของพวกเราไว้ ณ โอกาสนี้

ศิลปินกลุ่ม พู่กันเก่า’ ๕๓

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ พู่กันเก่า’ 53 ” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service