ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ หนึ่งในหล้า-โลหะปราสาท

Event Details

ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ หนึ่งในหล้า-โลหะปราสาท

Time: September 15, 2010 to September 30, 2010
Location: วัดราชนัดดารามวรวิหาร
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: architecture, history
Latest Activity: Sep 30, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการประวัติของวัดราชนัดดา ตระการตากับความอัศจรรย์ ความงาม ทั้งทางศิลปะ สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของโลหะปราสาท ๑ ใน ๓ ของโลก
ในนิทรรศการชุด เรืองรองราชนัดดา หนึ่งในหล้าโลหะปราสาท

กิจกรรม: นำชมโลหะปราสาท
ดื่มด่ำกับความยิ่งใหญ่ตระการตาของโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลก เปิดให้ชมทุกวัน วันละ ๓ รอบ (ยกเว้นวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รอบการเข้าชมโลหะปราสาท
รอบที่ ๑: ๑๗.๐๐น.-๑๗.๔๕น.
รอบที่ ๒: ๑๘.๐๐น.-๑๘.๔๕น.
รอบที่ ๓: ๑๙.๐๐น.-๑๙.๔๕น.
สร้างประสบการณ์ใหม่ในการปฏิบัติธรรมในวันอุดมมงคล เสริมมหามงคล เสริมบารมี ครั้งเดียวในชีวิต นั่งสมาธิ สวดมนต์ เสริมมงคลชีวิต ใต้พระบรมสารีริกธาตุ ณ โลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลก ในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ จันทร์เต็มดวง ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓

รอบการฟังเทศน์ ๒ รอบ คือ
รอบ: ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
รอบ: ๑๘.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น.
(ฟังเทศน์ที่ศาลาเอนกประสงค์ ๓๐ นาที และนั่งสมาธิและเดินจงกลมที่โลหะปราสาท ๓๐ นาที)

สำรองที่นั่งที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐-๙๑๓-๓๖๐๐ หรือลงทะเบียน ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง

กิจกรรม: ฟังเทศน์ ฟังธรรม
ฟังเทศน์ ฟังธรรม ชำระจิตให้กายใจสงบ สบาย บรรยายธรรมโดยพระครูจากวัดราชนัดดารามวรวิหารและวัดอื่น อาทิ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ณ ศาลาอเนกประสงค์

รอบการฟังเทศน์ ฟังธรรม วันละ ๑ รอบ
วันเสาร์ที่ ๑๘, ๒๕ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓
รอบ: ๑๕.๐๐น.-๑๖.๐๐น.


กิจกรรม: ศิลปะสุขใจ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บความทรงจำของโลหะปราสาท โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมเพ้นท์เสื้อยืด ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.30น.-18.30น. (เสื้อยืดแจกฟรี)

Comment Wall

Comment

RSVP for ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ หนึ่งในหล้า-โลหะปราสาท to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service