ปัจจุบันขณะนั้น: นิทรรศการภาพพิมพ์ แกะไม้โดย สุรชัย เอกพลากร

Event Details

ปัจจุบันขณะนั้น: นิทรรศการภาพพิมพ์ แกะไม้โดย สุรชัย เอกพลากร

Time: July 25, 2010 to July 31, 2010
Location: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.car.chula.ac.th/art
Event Type: printing, art, exhibition, wood
Latest Activity: Jul 25, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2553
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 18.00-20.00 น.

สุรชัย เอกพลากร จบปริญญาตรีสาขาการสอนวิชาเฉพาะ (ศิลปศึกษา) จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วจึงเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านภาพพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นกลับมาทำงานเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่ที่ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 มาจนถึงปัจจุบัน

ผลงานภาพพิมพ์ของ ผศ. สุรชัย เอกพลากร มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายเทคนิควิธีการ แต่เทคนิคที่เป็นเฉพาะและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมากที่สุดก็คือภาพพิมพ์ แกะไม้

และในการจัดแสดง นิทรรศการเดี่ยวครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีแนวคิดดังต่อไปนี้


‘ผมชอบรูป ลักษณ์และพลังที่พวย พุ่งของรอยทีแปรง

ผมมีความรู้สึกอิ่ม เอม และสุขใจ

จากการที่ได้สะบัด ทีแปรงที่ ”ได้ความ รู้สึก” ลงบนพื้นที่ว่างผมชอบแกะไม้ ในบางครั้งการแกะรอยทีแปรง

ที่ได้ป้ายปาดไว้บน แผ่นไม้ ให้เหมือนจริงมากที่สุด

ทำให้ผมสนุกสนานและ ตื่นเต้นกับผลที่ได้เป็นอย่างยิ่งผมชอบแกะไม้ และบางครั้ง การควบคุมรอยแกะไม้ ให้ลื่นไหล อ่อนช้อย

แต่เป็นระบบ เหมือนเส้นสายในลายไทย

ก็ทำให้ผมรู้สึก ละเมียดละไมอย่างมี พลังสุดๆผมชอบงานศิลปะ ที่มีความงาม ทั้งในด้านทักษะ

การสื่ออารมณ์ความ รู้สึก และความคิดผมพยายามสื่อทักษะ ในการทำ งานของผม

ผ่านความ ”ลงตัว” ของการสะบัดทีแปรง

ความสามารถในการแกะ ไม้ และการพิมพ์ผมพยายามสื่ออารมณ์ ความรู้สึกใน การทำงานศิลปะของผม

ผ่าน จังหวะ ท่าที น้ำหนัก และสีสัน ของรอยทีแปรงผมพยายามสื่อความ คิดทางศิลปะ ของผม

ที่เกี่ยวข้องกับ การรับรู้ของ มนุษย์ว่า สิ่งที่เราคิดว่าเราเห็น

กับสิ่งที่เป็นอยู่ จริงๆแล้วนั้น อาจไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ผ่านรอยทีแปรงบน กระดาษ ที่ปราดแรกดูเหมือนงานจิตรกรรม

ที่ใช้เวลาสะบัดปาด ป้ายเพียง ไม่กี่วินาที

แต่แท้จริงแล้วเป็น ผลงานภาพพิมพ์ แกะไม้

ที่ต้องใช้เวลาใน การสร้างสรรค์มากกว่า มากการทำงานศิลปะทำให้ ผมมีความสุขและ ได้เรียนรู้อะไรมากมาย

ผมจึงอยากแบ่งปัน ความสุขและ การเรียนรู้

ที่ได้จากปัจจุบัน ขณะนั้น และปัจจุบันขณะนี้ กับทุกๆคนครับ’สำหรับข้อมูลเพิ่ม เติม กรุณาติดต่อ
หรรษา คำล้วน โทร. 085-945-7746
สุรชัย เอกพลากร โทร. 089-686-5811

สิริวัฒน์ โพธิ์กระเจน (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

โทร. 081-629-0457 อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com

---------------------
หอศิลปวิทยนิทรรศน์

ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 0-2218-2965 โทรสาร: 0-2218-2907
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
www.car.chula.ac.th/art
www.facebook.com/pages/The-Art-Center-Chula/242158381691

เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

****************************************************

The Art Center

7th Fl, Center of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phyathai Rd, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel: 0-2218-2965, Fax: 0-2218-2907, Email: info.artcenterchula@gmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for ปัจจุบันขณะนั้น: นิทรรศการภาพพิมพ์ แกะไม้โดย สุรชัย เอกพลากร to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service