นิทรรศการภาพถ่ายแม่น้ำโขง " สีพันดอน "

Event Details

นิทรรศการภาพถ่ายแม่น้ำโขง " สีพันดอน "

Time: March 12, 2009 to March 28, 2009
Location: บริเวณ Eden Zone ชั้น 3, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า
Event Type: photo, exhibition
Latest Activity: Mar 14, 2009

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

โดย สุเทพ กฤษณาวารินทร์
ระหว่างวันที่ 12-28 มีนาคม 2552
ณ บริเวณ Eden Zone ชั้น 3
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่ากำหนดการเปิดงานแสดงภาพถ่าย
“Siphandon...Mekong Fishing Under Threat”
(สีพันดอน...เมื่อประมงแม่น้ำโขงถูกคุกคาม)
โดย สุเทพ กฤษณาวารินทร์
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2552 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณ Eden Zone ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
...............................................................................

วันที่ 14 มีนาคม 2552 พิธีเปิดงานแสดงภาพถ่าย

13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00 – 14.15 น. กล่าวเปิดงานแสดงภาพถ่าย โดย
อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
14.15 – 15.30 น. เสวนา หัวข้อ “คุณค่าสีพันดอน คุณค่าแม่น้ำโขงที่กำลังสูญหาย” โดย
คุณสุเทพ กฤษณาวารินทร์ ช่างภาพสารคดีเจ้าของผลงาน “สีพันดอน...เมื่อ
ประมงแม่น้ำโขงถูกคุกคาม”
คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัททีวีบูรพา จำกัด ผู้ดำเนิน
รายการ”คนค้นคน”ตอน “คนหาปลาแห่งมหานทีสีพันดอน”
คุณเปรมฤดี ดาวเรือง ผู้อำนวยการร่วม โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
ดำเนินรายการ โดย คุณชัยนันต์ สันติวาสะ บรรณาธิการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง โมเดิร์นไนน์ทีวี
15.30 น. ร่วมประมูลภาพถ่ายของคุณสุเทพ กฤษณาวารินทร์ และร่วมชมการแสดงภาพถ่ายตามอัธยาศัย
...................................................................................
หมายเหตุ
อนึ่ง ในงานแสดงภาพถ่ายดังกล่าว จะมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์แม่น้ำโขง โดยกลุ่มพันธมิตรเพื่อ
ปกป้องแม่น้ำโขง (Save the Mekong Coalition) เพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ ทางผู้จัด จะแจ้งรายละเอียดให้
ทราบเป็นการเฉพาะมาอีกครั้งหนึ่ง
__________________
Somchai Suriyasathaporn

Comment Wall

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service