นิทรรศการภาพถ่าย ทัศนาอุษาคเนย์: ร้อยเรื่องราวชาวอาเซียน

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย ทัศนาอุษาคเนย์: ร้อยเรื่องราวชาวอาเซียน

Time: June 10, 2010 to June 13, 2010
Location: ชั้น L (บริเวณหน้าห้องสมุด) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
City/Town: Bangkok
Event Type: photography, exhibition
Latest Activity: Jun 13, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

1 – 13 มิถุนายน 2553 ชั้น L (บริเวณหน้าห้องสมุด) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผู้จัด โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มสห+ภาพชุมชนฅนถ่ายภาพภาพถ่ายเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน 100 ภาพ จากศิลปินและแขกรับเชิญร่วม 30 คน อาทิ Benedict Anderson เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ชาญวิทย์ เกษตรศิริ จิรนันท์ พิตรปรีชา วรรณี ชัชวาลทิพากร ธีรภาพ โลหิตกุล เกรียง ไกรไวยกิจ อภินันท์ บัวหภักดี ฯลฯ ภาพถ่ายจำนวน 100 ภาพแสดงถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภาพถ่ายได้รับอภินันทนาการจากนักถ่ายภาพรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิร่วม 30 ท่าน ทั้งนี้ กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบหนึ่งทศวรรษของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และมุมมองต่างๆในหลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ เป็นการเสวนาภาพถ่าย "ข้างหลังภาพอุษาคเนย์ ร้อยเรื่องราวชาวอาเซียน" 1 มิ.ย. 2553 เวลา 16.00 – 18.00 น. ในบริเวณงาน มีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ จิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรท์ และประธานกลุ่มสห+ภาพชุมชนฅนถ่ายภาพ, เกรียงไกร ไวยกิจ รองประธานกลุ่มสห+ภาพ ชุมชนฅนถ่ายภาพ และอภินันท์ บัวหภักดี บรรณาธิการภาพ อนุสาร อสท.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย ทัศนาอุษาคเนย์: ร้อยเรื่องราวชาวอาเซียน to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service