นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "ฉงน สงสัย"

Event Details

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "ฉงน สงสัย"

Time: April 22, 2010 to June 13, 2010
Location: ห้องนิทรรศการชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 10, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


Press Release (scroll down for English)

นิทรรศการ : ฉงน สงสัย
โดย : ปิติวรรธน์ สมไทย, พศุตม์ กรรณรัตนสูตร, ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ และนภดล วิรุฬห์ชาตะพัน
22 เมษายน - 13 มิถุนายน 2553
ที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพฯ

“ฉงน สงสัย” นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย
ผู้จัด: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ศิลปิน: ปิติวรรธน์ สมไทย พศุตม์ กรรณรัตนสูตร ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ และนภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

แนวความคิด
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับ 4 ศิลปินร่วมสมัยแสดงประเด็นของความฉงนสงสัย ตั้งคำถามและสมมติฐานทั้งต่อสิ่งที่อยู่ภายในตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ปิติวรรธน์ สมไทย พศุตม์ กรรณรัตนสูตร ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ และนภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ร่วมสืบค้นความหมายใหม่ต่อสิ่งที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ที่แตกต่างและถ่ายทอดสู่ผู้ชมผ่านผลงานประติมากรรม ศิลปะการจัดวาง ภาพยนตร์สั้น และวิดีโออาร์ตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว

นิทรรศการกระตุ้นให้ผู้เข้าชมร่วมรับรู้ผลงานด้วยวิธีการค้นหา ตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวตนและจากสิ่งรอบด้านผ่านงานศิลปะ เพื่อเป็นต้นเหตุของการนำไปสู่ความคิดที่รอบด้าน การสร้างสรรค์ รวมถึงทัศนคติใหม่ๆ ที่อาจส่งผลทั้งต่อการดำเนินชีวิตส่วนบุคคลและการดำรงอยู่ในสังคม

News Calendar at the Bangkok Art and Culture Centre
Be Skeptical
A contemporary art exhibition searching for new definitions

Exhibition period: 22 April – 13 June 2010
Venue: Gallery 7th Bangkok Art and Culture Centre
Organizer: Bangkok Art and Culture Centre
Artists: Pitiwat Somthai, Pasut Kranrattanasuit, Suparirk Kanitwaranun, and Noppadol Viroonchatapun

Bangkok Art and Culture Centre presents artworks from four Thai contemporary artists exploring doubts, raising questions, setting hypothesis both of inner self and outer surrounding. Pitiwat Somthai, Pasut Kranrattanasuit, Suparirk Kanitwaranun, and Noppadol Viroonchatapun together explore new meaning of ordinary with diverse artistic techniques resulting in sculpture, installation, film and video art.
In the midst of changes, the exhibition encourages visitors to examine their feelings and emotions through artworks that stimulate insights, cultivate new creative ideas and outlooks that benefit their personal and social lives. Be Skeptical contemporary art exhibition is on view from 22 April to 13 June 2010 at Gallery 7th Bangkok Art and Culture Centre, Pathumwan Junction, from 10 am to 9pm, closed on Mondays.

For more information, please contact 02 2146630-2Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "ฉงน สงสัย" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (7)

Might attend (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service