นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปี 2552

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปี 2552

Time: March 14, 2010 to March 27, 2010
Location: หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
City/Town: เชียงใหม่
Phone: 053-944833
Event Type: thesis, art, exhibition
Latest Activity: Mar 14, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปี 2552 โดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม และนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-27 มีนาคม 2553 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะของนักศึกษา และความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะออกสู่สาธารณชน อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการศิลปะ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปี 2552 นี้ มีผู้เข้าร่วมแสดง เป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 38 คน แบ่งเป็น นักศึกษาสาขาวิชาภาพพิมพ์ จำนวน 14 คน สาขาวิชาจิตรกรรม จำนวน 15 คน และสาขาวิชาประติมากรรม จำนวน 9 คน

พิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์วีระพันธ์ จันทร์หอม รองคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ เป็นประธานในพิธี

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944833

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปี 2552 to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service