นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง”

Event Details

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง”

Time: January 6, 2010 to January 31, 2010
Location: ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: exhibition, photography
Latest Activity: Jan 31, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง”
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เวลา 10 ธ.ค. 52 – 31 ม.ค. 53 | 10.00 – 21.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์) ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สถานที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, ชั้น 9
สี่แยกปทุมวัน (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสยามและสนามกีฬาแห่งชาติ)


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “แสงคือสี สีคือแสง” ในปี 2550 นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง” ในปี 2551 และในปี 2552 นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อจัดนิทรรศการ “ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง”

ในการนี้ ผู้จัดงานฯ ได้รับพระราชานุญาตให้นำวิดีทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เอง มาจัดฉายให้แก่ผู้ร่วมชมนิทรรศการได้ทราบแนวคิด และเกร็ดมุมมองจากช่วงขณะที่ทรงถ่ายภาพนั้นๆ ซึ่งบางภาพได้แสดงถึงความมีพระอารมณ์ขัน และมุมมองของพระองค์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้จัดงานจัดวางสมุดแสดงความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการได้เขียนข้อความแสดงความรู้สึกและ ความคิดเห็นต่อภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ อันเป็นไปตามความตั้งพระทัยที่ทรงอยากทราบถึงความรู้สึกของผู้มาชม นิทรรศการของพระองค์อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง ซึ่งได้รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทั้งหมดที่จัดแสดงมาจัดทำเป็นหนังสือเพื่อ เป็นที่ระลึก จัดพิมพ์ถวายโดยบริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด จำนวน 5,000 เล่ม จำหน่ายในราคาเล่มละ 900 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมด จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ถ้าเดินเรื่อยไป ย่อมถึงปลายทาง” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2552 – 31 มกราคม 2553 เวลา 10.00 – 21.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสยามและสนามกีฬาแห่งชาติ)

Source: TCDC Connect

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (3)

Might attend (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service