นิทรรศการ "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๓"

Event Details

นิทรรศการ "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๓"

Time: April 28, 2020 to May 10, 2020
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 16, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่

วันที่ : 28 เมษายน 2563 - 10 พฤษภาคม 2563
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3-5

โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 17.00 .

  

ตั้งแต่ปี .. ๒๕๔๒ เป็นต้นมา เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ซึ่งก่อตั้งขึ้น ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชน นักวิจัย และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อใช้ประกอบในห้องเรียน บทความวิจัย และเป็นงานอดิเรก กระทั่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีผลงานภาพวาดเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 02-2015232 และ 02-2015240

Email: BAT2020.sciartnetwork@gmail.com

Website: http://plantscience.sc.mahidol.ac.th/bat2020

Facebook: Sci-Art Network เครือข่ายวิทย์สานศิลป์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๓" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service