นิทรรศการและเสวนาสำแดงร่วม “สามกรุง สำแดงภาพ”

Event Details

นิทรรศการและเสวนาสำแดงร่วม “สามกรุง สำแดงภาพ”

Time: February 1, 2020 to February 29, 2020
Location: หอศิลป์กรุงไทย
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 26, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการและเสวนาสำแดงร่วม
“สามกรุง สำแดงภาพ”
ตอนที่ ๒ I ร่วมสมัย
โดยศิลปินนักถ่ายภาพ ๒๓ ท่าน
ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ หอศิลป์กรุงไทย ชั้น ๓ อาคารธนาคารกรุงไทย เยาวราช กรุงเทพฯ

กำหนดการ :
๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ
๑๓.๐๐ น. เสวนาแนวคิด แรงบันดาลใจ เทคนิคการสร้างผลงาน
ขบวนการสร้างผลงาน โดยศิลปินผู้ร่วมสำแดงภาพ
๑๕.๐๐ น. ผู้จัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัด
นิทรรศการภาพถ่าย
๑๕.๐๕ น. ประธานให้เกียรติกล่าวเปิดงาน
๑๕.๒๐ น. ประธานและศิลปินร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
๑๕.๓๐ น. ประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมชมผลงาน

ประธานเปิดงาน :
อาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐
สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)

รายชื่อศิลปินนักถ่ายภาพ ๒๓ ท่าน ร่วมแสดงผลงาน
๑.รชฎ วิสราญกุล
๒.สุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์
๓.เกรียงไกร ไวยกิจ
๔.บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
๕.สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
๖.สุรพล สุคำทัศน์
๗.วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
๘.กำธร เภาวัฒนาสุข
๙.กิตติศักดิ์ ปั้นมณี
๑๐.กิติ กิตติพงศ์สถาพร
๑๑.วิสิฏฐ์ ธำรงหวัง
๑๒.จอมพล มุสิกวงศ์
๑๓.พุฒิธร พรหมดวง
๑๔.สัญชัย ลุงรุ่ง
๑๕.ฑิฆัมพร เสนีย์วาสน์
๑๖.วรรนธนี อภิวัฒนเสวี
๑๗.ศักย์ศรณ์ เพ็ชรศิริ
๑๘.ภูมิพัฒน์ ลิ้มสมบัติตระการ
๑๙.ณกฤช จรูญศรีรักษ์
๒๐.นริศ เกตุอำพันธ์
๒๑.พิชญ์ภูมิ สุวรรณปรีชา
๒๒.สถิต ขาวผ่อง
๒๓.ธีรธัช โน๊ตศิริ

ภัณฑารักษ์ : อลิซ วิชช์โชติ

นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
วันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.
(ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร)
ณ หอศิลป์กรุงไทย ชั้น ๓ อาคารธนาคารกรุงไทย
เยาวราช กรุงเทพฯ

ผลงานของแต่ละท่านจะน่าสนใจชวนให้ค้นหานัยในภาพขนาดไหนต้องไปพิสูจน์ความเป็นตัวตนจาก ๒๓ ศิลปิน
กว่า ๑๐๐ ภาพด้วยตนเอง...

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการและเสวนาสำแดงร่วม “สามกรุง สำแดงภาพ” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service