นิทรรศการ “ชีวิตมหาตมาคานธี”

Event Details

นิทรรศการ “ชีวิตมหาตมาคานธี”

Time: October 2, 2019 to November 12, 2019
Location: Chula Museum
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chula.ac.th
Phone: 02 215 3555
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 29, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

รายละเอียดงาน/กิจกรรม

ศูนย์อินเดียศึกษา สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ขอเชิญชมนิทรรศการชีวิตมหาตมาคานธี” (The Life of Mahatma Gandhi) ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 -17.00 . นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการดังกล่าวจะทำให้ผู้รับชมมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงเฉพาะชีวิตและผลงานของคานธีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวคิดทางปรัชญาแห่งการพึ่งพาตนเอง การไม่เบียดเบียนผู้อื่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับหลักธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

แนวความคิด

โมหันทาส กรัมจันท์ คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) หรือที่คนไทยรู้จักในนามมหาตมาคานธี เกิดในปี .. 1869 ในรัฐคุชราต บริติชอินเดีย เขาเป็นบุคคลสำคัญของอินเดียที่มีบทบาทในการเรียกร้องเอกราชอินเดียจากบริติช ราชในช่วงทศวรรษ 1940 มหาตมาคานธีเป็นผู้นำกิจกรรมทางการเมืองผู้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่และมีแนวคิดทางเศรษฐกิจอันมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้อินเดียสามารถดำรงอยู่ได้โดยปราศจากการชี้นำจากโลกตะวันตก ตลอดการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชของเขา คานธียึดมั่นในแนวคิดอหิงสา คือการไม่ใช้ความรุนแรงและอดกลั้นต่อความรุนแรงที่ตนประสบ รวมทั้งแนวทางอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) โดยไม่ยอมให้ความร่วมมือกับแนวนโยบายของผู้ปกครองที่กดขี่ เชิดชูแนวคิดฮินดูนิยมและสวราช คือการปกครองในหมู่ตนเอง หลังอินเดียได้รับเอกราชไม่นานนัก มหาตมาคานธีก็ถูกสังหารในวันที่ 30 มกราคม 1948 ผลงานชั่วชีวิตของเขาทำให้อนุชนยกย่องเชิดชูเขาเป็นบิดาแห่งชาติ”  อินเดียสมัยใหม่ตราบจนทุกวันนี้

ปี 2019 คือ ปีครบรอบ 150 ปีชาตกาลของมหาตมาคานธี เพื่อรำลึกถึงคุณความดีและเกียรติประวัติของคานธี รวมทั้งปรัชญาทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองที่คานธีได้ฝากไว้แก่โลก ในวาระดังกล่าว ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วมกับสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กำหนดจัดนิทรรศการภาพถ่ายชีวิตมหาตมาคานธี เพื่อเป็นการถ่ายทอดประวัติชีวิต กิจกรรม และสารจากบิดาแห่งชาติอินเดียผู้นี้ รวมทั้งวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคานธี เช่นจรขาคือกงปั่นด้ายที่คานธีได้ใช้เพื่อเรียกร้องให้ชาวอินเดียลุกขึ้นมาพึ่งพาตนเอง นำไปสู่สวราชและสวเทศี ทั้งนี้ จรขาเคยเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนธงอินเดียก่อนที่จะพัฒนามาเป็นอโศกธรรมจักรในปัจจุบัน จึงมีความผูกพันกับวิถีแห่งการพึ่งพาตนเองอย่างมาก

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 .

ปิดให้บริการ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ชีวิตมหาตมาคานธี” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service