นิทรรศการ "ดีพร้อม"

Event Details

นิทรรศการ "ดีพร้อม"

Time: October 3, 2019 to October 27, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 29, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ดีพร้อม

วันที่ : 03 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2562

สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P3

โดย อานนท์ เลิศพูลผล

ตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย มนุษย์มีความเข้าใจในความเหมาะสมของความถูกต้องที่จะตัดสินดีชั่วจากบรรทัดฐานของสังคม การถ่ายทอดปลูกฝัง การอบรมเลี้ยงดู และบรรยากาศสภาพแวดล้อม มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการเจริญเติบโตและทัศนคติกับสังคมที่อยู่อาศัย เกิดเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่จากการปรับตัว มาตรฐานความดีชั่วที่เคยเข้าใจในวัยเด็กไม่สามารถจะตั้งอยู่เพื่อการทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ความดีความชั่วคือเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบของกฎประเพณี ค่านิยม กฎหมาย ข้อบังคับที่ชนชั้นใดกำหนดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นนั้น เราจึงมักได้ยินคำว่า อยุติธรรม สองมาตรฐาน คุกมีไว้ขังคนจน ฯลฯ

ข้าพเจ้าถ่ายทอดงานจิตรกรรมจากแรงบันดาลใจข้างต้น เพื่อนำเสนอบริบทหรือสถานการณ์ที่กระตุ้นให้ตีความถึงความถูกผิด ทั้งในกฎหมายและกฎศีลธรรม และเพื่อเปรียบเทียบความไม่สมบูรณ์แบบของคุณธรรมความดีกับความไม่สมบูรณ์แบบของจิตรกรรม เพราะทั้งสองอย่างมีมาตรฐานที่เคลื่อนไปตามสังคมและยุคสมัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ดีพร้อม" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service