นิทรรศการ "คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสาน"

Event Details

นิทรรศการ "คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสาน"

Time: September 5, 2019 to September 29, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 25, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสาน

วันที่ : 05 กันยายน - 29 กันยายน 2562

สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P3

โดย สาคร วงษ์ราชสีห์

พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 17.00 .

ผลงานชุดคติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสานได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่องนางหมาขาวและจำปาสี่ต้นซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมสอดแทรกไว้เป็นกุศโลบายเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้ฟัง ทั้งนี้ นิทานพื้นบ้านอีสานมีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจ เสมือนเป็นกรอบล้อมรอบชีวิตของคนอีสานให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "คติธรรมในนิทานพื้นบ้านอีสาน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on August 25, 2019 at 9:27pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service