นิทรรศการ "ร่องรอย วิถี ใต้"

Event Details

นิทรรศการ "ร่องรอย วิถี ใต้"

Time: September 5, 2019 to September 29, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 25, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ร่องรอย วิถี ใต้

วันที่ : 05 กันยายน - 29 กันยายน 2562

สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P 1-2

โดย ไซนับ หะยีเจ๊ะดอเลาะ และ พฤตินันทร์ ดำนิ่ม

ศิลปินบอกเล่าเรื่องราวต่าง ที่แสดงถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของผู้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านผลงานที่สร้างสรรค์จากเรื่องราวของคนไทยพุทธ ไทยมุสลิม และสัตว์ เพื่อสะท้อนความหลากหลายเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และปัญหาต่าง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนสะท้อนมิติชีวิตและความสัมพันธ์ของคนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังคงมีความรัก ความสุข ความทุกข์ ความสมหวัง ความผิดหวัง ความอบอุ่น ความห่วงหาอาทร และตระหนักได้ในที่สุดว่า ความหมายที่แท้จริงของคำว่า "ครอบครัว" คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ร่องรอย วิถี ใต้" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on August 25, 2019 at 9:10pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on August 25, 2019 at 9:10pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service