นิทรรศการ "สุดฟากฟ้า มหาราชินี"

Event Details

นิทรรศการ "สุดฟากฟ้า มหาราชินี"

Time: September 17, 2019 to September 20, 2019
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 4, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “สุดฟากฟ้า มหาราชินี” นำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้และภาพพิมพ์ตะแกรงไหม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ด้วยแรงบันดาลใจจากความจงรักภักดี ความเคารพรัก เทิดทูน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำมาซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพศาสนสถาน สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่ทั้งสองพระองค์ทรงเคยเสด็จเยือน หรือมีบริบทเกี่ยวโยงในความหมายที่ดีงามกับพระองค์ท่าน โดยผสานรวมภาพทิวทัศน์ธรรมชาติและสถาปัตยกรรมเข้ากับภาพสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญของแต่ละสถานที่ ภายใต้องค์ประกอบที่งดงาม ร่มเย็น และสุขสงบ

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 20 ตุลาคม 2562
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สุดฟากฟ้า มหาราชินี" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service