นิทรรศการ "จุด-โคจร"

Event Details

นิทรรศการ "จุด-โคจร"

Time: March 19, 2019 to March 24, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 17, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ จุด-โคจร
วันที่ : 19 มีนาคม - 24 มีนาคม 2562
สถานที่: ชั้น 1
โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น.


ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสุริยจักรวาลกับดวงดาวก่อเกิดเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ บนโลก เช่น ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งกำหนดวันเวลาให้มนุษย์ได้ใช้ประกอบกิจกรรม พยุงจิตวิญญาณ ตักเตือน เคารพ และนอบน้อมต่อสรรพสิ่งอันงดงามในธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้น ยังดลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะจากจินตนาการ ประสบการณ์ชีวิต การเกิด การเจริญเติบโต และความผูกพัน

การแปรผันจากสภาพเดิมไปสู่การสูญสลาย ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงของรูปร่าง รูปทรง ร่องรอย หรือพื้นผิว สะท้อนให้เห็นความเป็นไปในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ไม่อาจเห็นด้วยตาเปล่า แต่ยังคงความจริงและสาระแห่งธรรมชาติเรื่องชีวิตที่ไม่จีรังยั่งยืน

แรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวสะท้อนให้เห็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อัดแน่นด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่รวมกัน วิถีของพระอาทิตย์ พระจันทร์ และโลก สร้างกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติที่เป็นเหตุและเป็นผล อาจถือได้ว่าทุกสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือความเป็นไปอันแน่นอนของสิ่งทั้งปวง

ผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการนี้มุ่งเน้นการเข้าใจภาวะของธรรมชาติด้วยการหลุดพ้น อันเป็นสภาวะที่ทำให้เกิดสติปัญญาและการรับรู้อย่างมีเหตุมีผล โดยนำเสนอมุมมองของสิ่งแวดล้อมที่มีมิติทับซ้อนกันในเชิงรูปแบบและเชิงความรู้สึก เพื่อให้เกิดรูปทรงจากจินตนาการที่น่าสนใจ อันนำไปสู่การเข้าถึงความรู้สึกที่เป็นจริงของธรรมชาติหรือสัจธรรมที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุวิทย์ มาประจวบ
โทร 087-9294304
Facebook : Suwit ราฮวม Mapajuab

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "จุด-โคจร" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service