นิทรรศการ "ป้าย" (牌 子)

Event Details

นิทรรศการ "ป้าย" (牌 子)

Time: January 23, 2019 to February 28, 2019
Location: YuYuan Art & Antique
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 4, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะชุด " ป้าย - ไทย - จีน"
โดย ธมลวรรณ ลวพิมล
23 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ณ Lhong 1919 Gallery by Yuyuan

ร่วมแสดงความยินดีและพบปะศิลปิน
ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
18:00 เป็นต้นไป

-----------------------------------------------

ภาษาเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นมา การดำรงชีวิต ถิ่นอาศัย เชื้อชาติ และการอพยพโยกย้าย การเดินทาง

จากบ้านเกิดเมืองนอนมาอาศัยอยู่ในถิ่นอื่นของชาวจีน ป้ายร้านค้าต่าง ๆ ของชาวจีนจึงเป็นสิ่งบ่งบอกถึงที่มา

ต้นตระกูล ความหมายและความงคลต่าง ๆ โดยป้ายร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน ส่วนมากมักมีการใช้ทั้ง

ภาษาไทยและจีนอยู่ร่วมกันเสมอ ในผลงานศิลปะชุด " ป้าย - ไทย - จีน" ผู้สร้างสรรค์มีเจตนาแสดงออกถึง

ความงามที่เกิดจากการผสมผสานหลอมรวมเข้าด้วยกันของทั้งสองวัฒนธรรม ภาพที่มีความเด่นชัดในความเป็น

สังคม-วัฒนธรรมลูกผสม ภาพของสังคมที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น ที่ไม่อาจพบเจอได้ในที่อื่นใด และเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว

Language shows history, living, habitat, nationality, and immigration. Chinese people traveled

from their home to other territories. Chinese shop signs show origins of places, ancestors,

meanings and Auspicious words, So shop signs by Thai people of Chinese descent mostly

use both languages together. In an exhibition “THAI-CHINESE FASCIA”, the artist intended to

express the beauty that caused by integration of two cultures, images that are distinct in the

hybrid culture society, the image of a society that is endemic, exotic and has its own identity.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ป้าย" (牌 子) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service