นิทรรศการมโนทัศน์บริบทและการต่อต้าน "ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงย่างกุ้ง)"

Event Details

นิทรรศการมโนทัศน์บริบทและการต่อต้าน "ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงย่างกุ้ง)"

Time: January 19, 2019 to February 18, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 13, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการมโนทัศน์บริบทและการต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงย่างกุ้ง)
วันที่ : 19 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่: the Secretariat นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า
โครงการสัญจรจัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันเกอเธ่ณกรุงย่างกุ้ง
พิธีเปิดนิทรรศการ: 19 มกราคม 2562 เวลา14.00 น. ณ the Secretariat นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า
ระยะเวลาจัดแสดง: 19 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ the Secretariat นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า
การแสดงสดกิจกรรมการศึกษาต่างๆ และกลุ่มอภิปราย: 20 มกราคม 2562 ณ สถาบันเกอเธ่ นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการมโนทัศน์บริบทและการต่อต้าน "ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กรุงย่างกุ้ง)" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service