นิทรรศการ "ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์"

Event Details

นิทรรศการ "ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์"

Time: February 12, 2019 to March 17, 2019
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 11, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์"
โดย ลำพู กันเสนาะ
12 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2562

“ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์” โดย ลำพู กันเสนาะ นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่งดงามด้วยทักษะฝีมืออันเยี่ยมยอดของจิตรกรหญิงสาวผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยที่สื่อสังคมออนไลน์ได้คลี่คลุมรุกคืบไปในทุกสถานการณ์ กิจกรรมการเสพรับข้อมูลและแสดงออกซึ่งตัวตนของผู้คนในโลกออนไลน์ จึงกลายเป็นพฤติกรรมที่ผู้คนจำนวนมากกระทำลงไปโดยมิได้ใส่ใจต่อการณ์ควรไม่ควร และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานศิลปะที่ยั่วเย้าเลียนล้อผู้คนด้วยเส้นสีฝีแปรงอันชวนขบขันสนุกสนาน

Like Live Life
By Lampu Kansanoh
February 12 - March 17, 2019

"Like Live Life" is the latest art exhibition by Lampu Kansanoh whose work is well-k

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service