นิทรรศการ “ครูช่างไทย”

Event Details

นิทรรศการ “ครูช่างไทย”

Time: December 18, 2018 to January 13, 2019
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/chamc…
Phone: 02 218 3646
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 26, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการครูช่างไทย” 

โดยศิลปิน คณาจารย์สาขาวิชาศิลปะไทย วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

สาคร โสภา

วิโรจน์ กล่อมมานพ

ประภา กล่อมมานพ

สนั่น รัตนะ

บดินทร์ สิงหเสนี

บัวขาว สังคะวัง

พจมาลย์ จิตติวงศ์สมาน

ป่านทิพย์ พัฒรชนม์ และศิลปินรับเชิญ 

อิทธิพล พัฒรชนม์

ลักษณะงาน จิตรกรรมไทย

ระยะเวลาที่จัดแสดงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2562

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00.

ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ครูช่างไทย” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 26, 2018 at 12:18am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 26, 2018 at 12:18am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 26, 2018 at 12:18am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 26, 2018 at 12:18am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on November 26, 2018 at 12:17am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service