นิทรรศการ "เชียงราย ระบายสีน้ำ"

Event Details

นิทรรศการ "เชียงราย ระบายสีน้ำ"

Time: October 20, 2018 to November 20, 2018
Location: Ryokan Art Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/Ryoka…
Phone: 061 272 0099
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Oct 14, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภาพวาดสีน้ำโดย 6 ศิลปินสีน้ำของเชียงราย นำโดย

1. กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ์

2. สุวิทย์ ใจป้อม

3. ธีรยุทธ สืบทิม

4. โอฬาร เนตรหาญ

5. กฤษฎา บุญรินทร์

6. ชยุตม์ เกิดสิน

นิทรรศการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2018

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เชียงราย ระบายสีน้ำ" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service