นิทรรศการ "ครุ ศิลปะไทย"

Event Details

นิทรรศการ "ครุ ศิลปะไทย"

Time: August 6, 2018 to August 23, 2018
Location: Chula Museum
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/chula…
Phone: 02 218 3645
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 30, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชมนิทรรศการ
"ครุ ศิลปะไทย"

ศิลปิน 
นิสิตทุนโครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 คน

ลักษณะงาน 
งานศิลปะไทย ประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม ลายรดน้ำ สื่อผสม และ นวัตกรรมการสอนศิลปะไทย

ระยะเวลาที่จัดแสดง 
วันที่ 6-23 สิงหาคม พ.ศ.2561

พิธีเปิดนิทรรศการ 
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 18.00น.

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ครุ ศิลปะไทย" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 30, 2018 at 6:33pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 30, 2018 at 6:33pm

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service