งาน "ดนตรีคลาสสิกในเขาวงกต"

Event Details

งาน "ดนตรีคลาสสิกในเขาวงกต"

Time: June 28, 2018 all day
Location: Candide Books
City/Town: Bangkok
Phone: 02 861 0967
Event Type: music
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 18, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


ชมรมวรรณกรรมของนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และร้านหนังสือก็องดิด ขอเชิญฟังเพลงคลาสสิกบรรเลงสด จากนวนิยายซีไรต์ "ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต"

ฟังเพลงโหยหาของปราณ, เพลงลืมเลือนของชารียา, เพลงรักของธนา, เพลงแสงจันทร์อัศจรรย์, น็อกเทิร์นอ้างว้าง และอื่นๆ บรรเลงโดย นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา feat. โตมร ศุขปรีชา และ ธปัน พวงเพชร (บอนเน่ จาก The Book Faires Thailand)

หลังการแสดง ร่วมพูดคุยกับ วีรพร นิติประภา, โตมร ศุขปรีชา, สรัลดา เซียศิริวัฒนา (จาก PGVIM Litarary Club)
นำเสวนาโดย ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง ร้านหนังสือก็องดิด

Comment Wall

Comment

RSVP for งาน "ดนตรีคลาสสิกในเขาวงกต" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service