นิทรรศการ "ภาพวาดพฤกษศาสตร์"

Event Details

นิทรรศการ "ภาพวาดพฤกษศาสตร์"

Time: May 15, 2018 to May 27, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, drawing
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 20, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์
วันที่ : 15 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม 2561
สถานที่: ผนังโค้งชั้น 3-5

เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการสร้างจิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากร พืชพื้นเมืองไทย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ฯ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงร่วมกันจัดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” “Botanical Art Worldwide 2018 –The Beauty of Native Thai Plants”

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ภายใต้หัวข้อพืชพื้นเมืองไทยครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกับนานาชาติ รวม 25 ประเทศทั่วโลกภายใต้โครงการ Botanical Art Worldwide 2018 โดยมีAmerican Society for Botanical Artists (ASBA) เป็นผู้เสนอแนวความคิดดังกล่าวเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันให้ประชาคมโลกได้รู้จักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณพื้นเมืองที่มีความสัมพันธ์กันทั้งทางพันธุกรรมและขอบเขตการกระจายพันธุ์ผ่านความชื่นชอบและประทับใจในความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์โดยคาดหวังว่านิทรรศการจะเป็นสายใยเชื่อมโยงความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างศิลปิน นักวิทยาศาสตร์องค์กร และประชาชนทั่วไปในระดับนานาชาติและเพื่อก่อให้เกิดความตระหนักที่จะร่วมมือกันอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณที่งดงามเพื่ออนุชนรุ่นหลัง ทั้งนี้ยังเป็นการร่วมประกาศให้วันที่ 18 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวัน Worldwide Day of Botanical Art อีกด้วย

ในนิทรรศการครั้งนี้จะมีการจัดแสดงภาพวาดทางพฤกษศาสตร์พืชพื้นเมืองไทยจํานวน 69 ภาพโดยศิลปินไทย 52 ท่านจากทั่วประเทศ ระหว่างการจัดงานท่านสามารถชมการสาธิตและร่วมวาดภาพทางพฤกษศาสตร์กับศิลปิน และชมตัวอย่างการวาดภาพภาคสนามเพื่อการบันทึก (Field sketch) ได้ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 19-20 และ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สูจิบัตรรวมภาพวาดที่จัดแสดงและภาพวาดบางส่วนจากประเทศต่างๆ มีปกสองแบบให้เลือกและมีจําหน่ายภายในงาน

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
www.facebook.com/SciArtNetwork และ
www.sc.mahidol.ac.th/scpl/SciArtNetwork/

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ภาพวาดพฤกษศาสตร์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service