นิทรรศการเชิดชูเกียรติ “วันเล่าเรื่อง”

Event Details

นิทรรศการเชิดชูเกียรติ “วันเล่าเรื่อง”

Time: March 7, 2018 to April 8, 2018
Location: The National Gallery of Thailand
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 13, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจในงานศิลปะ ร่วมชมนิทรรศการเชิดชูเกียรติ “วันเล่าเรื่อง” โดย รองศาสตราจารย์พรรณเพ็ญ ฉายปรีฉาย อดีตคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา เป็นอาจารย์ผู้มากความสามารถในศาสตร์ทางด้านศิลปะหลายแขนง ก่อนหน้าที่จะตัดสินใจมาเป็นอาจารย์ในคณะมัณฑนศิลป์ รองศาสตราจารย์พรรณเพ็ญ เป็นที่รู้จักในฐานนักออกแบบผู้มากฝีมือ อาจารย์เริ่มเข้ารับการศึกษาศิลปะขั้นต้นที่โรงเรียนศิลปศึกษา (วิทยาลัยช่างศิลป) และเข้าศึกษาต่อ ในสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง พ.ศ.2503 – 2507 ภายหลังจากจบการศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์ รองศาสตราจารย์พรรณเพ็ญ ทำงานในฐานะมัณฑนากรนักออกแบบอยู่ระยะหนึ่ง แล้วจึงตัดสินใจเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านศิลปะในระดับปริญญาโท ณ Texas A&I University มลรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา โดยเลือกเรียนวิชาเอกทางด้านศิลปะ และวิชาโททางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม จนสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2516 ก่อนตัดสินใจเดินทางกลับมาเป็นอาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ.2517

นิทรรศการเชิดชูเกียรติ “วันเล่าเรื่อง” โดย รองศาสตราจารย์พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา จึงเป็นเสมือนกับนิทรรศการที่ถ่ายทอด บอกเล่าเรื่องราวของอาจารย์และมัณฑนากรนักออกแบบผู้มากประสบการณ์ ผ่านชุดผลงานศิลปะสร้างสรรค์หลากประเภท ตั้งแต่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ศิลปะการจัดสวน งานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ตลอดจนงานภาพถ่าย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความสนใจของอาจารย์ในศาสตร์การสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะหลากหลายแขนง ที่ได้บ่มเพาะและพัฒนาขึ้นในรอบระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา

นิทรรศการกำหนดจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 7 – 8 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการเชิดชูเกียรติ “วันเล่าเรื่อง” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 13, 2018 at 1:00am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 13, 2018 at 1:00am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 13, 2018 at 12:59am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 13, 2018 at 12:59am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 13, 2018 at 12:59am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service