นิทรรศการ "นางใน"

Event Details

นิทรรศการ "นางใน"

Time: March 2, 2018 to March 31, 2018
Location: 333 Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://bababagallery.com
Phone: 081 845 1371
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 21, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "นางใน" โดย 19 ศิลปินระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ

วสันต์ สิทธิเขตต์, สมภพ บุตราช, วราวุธ ชูแสงทอง, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, สุวัฒน์ วรรณมณี, สมยศ คำแสง, ธวัชชัย สมคง, สุวิทย์ ใจป้อม, ผศ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, ผศ.นาวิน เบียดกลาง, ชัชวาล รอดคลองตัน, โยทะกา จุลโลบล, กฤษณะ ชัยกิจวัฒนะ, ประสิทธิ เอมทิม, สุพร แก้วดา, อิทธิพล พัฒรชนม์, ชฤต ภู่ศิริ, จักรี คงแก้ว, มานิตย์ ศรีสุวรรณ์

ในพิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ 333 Gallery ศูนย์การค้า River City Bangkok ชั้น 3

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "นางใน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service