งาน "ภาพยนตร์สถานเชียงใหม่(ฉบับทดลอง)"

Event Details

งาน "ภาพยนตร์สถานเชียงใหม่(ฉบับทดลอง)"

Time: January 29, 2018 to February 24, 2018
Location: หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.
City/Town: Chiang Mai
Event Type: film, movie
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 28, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ภาพยนตร์สถาน (Cinematheque) คือ สถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภาพยนตร์ ในฐานะที่ภาพยนตร์เป็นมากกว่าสินค้าขายความบันเทิง นั่นคือเป็นงานศิลปะ ทัศนศิลป์ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม มีหอศิลป์หรือแกลลอรี่เป็นที่จัดแสดง คีตศิลป์มีหอแสดงดนตรีหรือคอนเสิร์ตฮอลล์ นาฏศิลป์มีโรงละคร ประเทศไทยมีโรงหนังสำหรับฉายหนังในฐานะสินค้าขายความบันเทิงทั่วประเทศร่วมพันโรง แต่เกือบจะไม่มีโรงหรือสถานที่สำหรับจัดแสดงภาพยนตร์ในฐานะศิลปะเลย

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม มีภารกิจหลักในการแสวงหา เก็บรักษาและอนุรักษ์ภาพยนตร์ต่าง ๆ ในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ และให้บริการแก่สาธารณชนได้ชื่นชมและศึกษาค้นคว้า หอภาพยนตร์ที่นครปฐมเป็นภาพยนตร์สถานหลักในการให้บริการศึกษาค้นคว้าและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหอภาพยนตร์ เช่น การฉายภาพยนตร์ นิทรรศการ การบรรยาย การอบรม โดยเฉพาะการฉายภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์นั้นมีอุดมการณ์ว่า ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา เพราะงานศิลป์ทั้งหลายจะต้องเกื้อให้เกิดปัญญาแก่ผู้ชม งานใดไม่เกื้อให้เกิดปัญญาก็ไม่นับว่าเป็นศิลปะ ภาพยนตร์ที่เป็นศิลปะจึงต้องยังให้เกิดปัญญา

ภาพยนตร์สถานที่เชียงใหม่ เกิดจากความปรารถนาของหอภาพยนตร์ ที่จะแผ่ขยายภารกิจการให้บริการไปสู่ ประชาชนในภูมิภาค หอภาพยนตร์จึงร่วมกับหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทดลองจัดตั้งภาพยนตร์สถานชั่วคราวขึ้น เป็นโครงการนำร่องเพื่อต่อยอดสู่การเกิดภาพยนตร์สถานในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต โดยจะนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดที่หอภาพยนตร์ ศาลายา ไปจัดในรถโรงหนังเฉลิมทัศน์ โรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ขนาดความจุ ๑๐๐ ที่นั่งคันแรกในเอเชีย ซึ่งจะไปจอดเป็นโรงทดลองภาพยนตร์สถาน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้าและบ่ายทำหน้าที่เป็นโรงหนังโรงเรียน ให้โรงเรียนต่าง ๆ นำนักเรียนมาชมภาพยนตร์ตามโครงการโรงหนังโรงเรียนของหอภาพยนตร์ ส่วนช่วงเย็นทำหน้าที่เป็นโรงหนังทางเลือกของชุมชน จัดรายการฉายภาพยนตร์ที่หลากหลายสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ และในวันเสาร์-อาทิตย์มีรายการฉายภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศที่เน้นสำหรับครอบครัว รวมทั้งจัดกิจกรรมสนทนาพูดคุยเพื่อต่อยอดความคิดกับวิทยากรรับเชิญในแง่มุมต่าง ๆ โดยใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ภาพยนตร์สถานทดลองนี้ เพื่อทดสอบว่าประชาชนชาวเชียงใหม่ต้องการภาพยนตร์สถานหรือไม่?

รอบฉายภาพยนตร์ วันจันทร์-ศุกร์ วันละ 1 รอบ เวลา 18.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 2 รอบ เวลา 14.00 น. และ 16.00 น.

Comment Wall

Comment

RSVP for งาน "ภาพยนตร์สถานเชียงใหม่(ฉบับทดลอง)" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service